Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży / Сучасна драматургія для дітей та молоді

Program pisarski, fot. Ula Jocz

Projekt „Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży” to szereg rozbudowanych i kompleksowych działań kierowanych do osób piszących, edukatorek, edukatorów oraz wszystkich zainteresowanych współczesną dramaturgią dla młodej widowni.

To odpowiedź na artykułowane potrzeby środowiska zajmującego się twórczością dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest rozwój środowiska związanego ze współczesną dramaturgią dla młodej widowni, a także wsparcie i kształcenie obecnych i przyszłych osób piszących.

Na projekt składa się kilka elementów:

Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Celem Konkursu jest poszerzanie środowiska osób piszących teksty dramatyczne skierowane do młodej widowni oraz budowanie potencjalnego repertuaru sztuk dla profesjonalnych scen teatralnych. Konkurs ma charakter otwarty, a teksty są zgłaszane anonimowo. Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży jest organizowany przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu od 1986 roku. Początkowo miał charakter zamknięty. Od czwartej edycji Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych.

Warsztaty podsumowujące Konkurs

Z Konkursem na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży nierozerwalnie powiązane są warsztaty dramatopisarskie odbywające się od 1994 roku. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat kondycji współczesnej dramaturgii dla młodych, poszukiwanie inspiracji dotyczących twórczości dla dzieci oraz krytyczna refleksja na temat powstających tekstów.

W wydarzeniu biorą udział osoby nagrodzone lub wyróżnione w kolejnych edycjach Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, jego wybrani uczestnicy i uczestniczki, a także profesjonaliści związani z twórczością teatralną dla dzieci i młodzieży. Dla autorów i autorek rozpoczynających swoją drogę z pisaniem sztuk teatralnych jest to istotny moment refleksji i przewartościowania dotychczasowego myślenia, a także uruchomienie pewnej wrażliwości i szerszego spojrzenia na sztukę dla młodych.

Pierwszym miejscem spotkań była Wyspa Edwarda w Zaniemyślu, a później - Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Obrzycku. W roku 2020, w związku z pandemią Covid-19 spotkanie odbyło się online, natomiast w roku 2022 było częścią Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce.

Otwarte warsztaty dramatopisarskie

Od 2021 roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu organizuje otwarte warsztaty dramatopisarskie, na które mogą zapisać się wszystkie zainteresowane osoby. Dotychczas odbyły się dwie edycje warsztatów online oraz jedna na żywo. Gościem specjalnym warsztatów w czerwcu 2022 roku był niemiecki dramatopisarz Carsten Brandau.

Scena Czytana

Od 2005 roku wybrane teksty są prezentowane w formie scenicznych czytań, zwykle jest to prezentacja prapremierowa. Oprócz widowni w czytaniach biorą udział także autorzy i autorki oraz zaproszeni eksperci.

W latach 2020-2022 projekt był realizowany jako Scena Czytana online, a materiały były udostępniane na platformie PPV Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Dodatkowo sztuka „NIEbo i dłoNIE” została przygotowana w wersji z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz audiodeskrypcją (podobnie jak Scena Czytana online „Stalowy wilk”).

Edu-akcje

Edu-akcje to projekt, który narodził się w 2019 roku z potrzeby rozwijania działań edukacyjnych wokół propozycji repertuarowych Centrum Sztuki Dziecka. W programie znalazły się warsztaty i działania artystyczne rozumiane jako spotkania twórcze i performatywne, warsztaty oraz publikacje rozwijające i poszerzające perspektywę odbiorczą.

Materiały towarzyszące spektaklom zostały zebrane w formę Edu-pakietów. Są dostępne na stronie internetowej Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Opiekę nad projektem w latach 2019-2021 sprawowała Sandra Lewandowska.

Katalog nowesztuki.pl

Katalog pełni funkcję miejsca, w którym są publikowane informacje na temat projektów Centrum związanych ze współczesną dramaturgią dla młodej widowni, a także teksty kontekstowe (sekcje „Wywiady” i „Szkice”). Podstawową funkcją katalogu jest wyszukiwarka sztuk. Katalog powstał w roku 2006 z inspiracji dyskusją i postulatami, które pojawiły się podczas Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży – odbywającego się w Poznaniu w 2005 roku – jako odpowiedź na potrzebę rozpowszechniania informacji o nowych sztukach dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat projektu „Współczesna dramaturgia dla dzieci i młodzieży”: https://nowesztuki.pl/

Kontakt:
Aleksandra Łozowska
alozowska@csdpoznan.pl
tel.: 791 571 521

Realizacja projektu w latach 2020-2022 została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.

Проект “Сучасна драматургія для дітей та молоді— це серія масштабних і комплексних заходів, адресованих письменникам, педагогам та всім, хто цікавиться сучасною драматургією для молодих глядачів.

Це відповідь на висловлені потреби спільноти, яка займається творчістю для дітей та молоді. Метою проекту є розвиток середовища, пов’язаного з сучасною драматургією для молодіжної аудиторії, а також підтримка та навчання сучасних і майбутніх письменників.

Проект складається з кількох елементів:

Конкурс на Театральне Мистецтво для Дітей і Молоді

Метою Конкурсу є розширення спільноти авторів драматичних текстів для молодіжної аудиторії та створення потенційного репертуару п’єс для сцен професійних театрів. Конкурс є відкритий, тексти повідомляються анонімно. Конкурс Театрального Мистецтва для Дітей та Молоді організовує Центр Дитячої Творчості в Познані з 1986 року. Спочатку він був закритий. Починаючи з четвертого видання, Конкурс є відкритий для всіх бажаючих.

Майстер-класи підсумовуючі конкурс

З Конкурсом Театрального Мистецтва для Дітей та Молоді нерозривно пов’язані майстер-класи з драматургії, які відбуваються з 1994 року. Метою майстер-класів є створення простору для дискусії про стан сучасної драматургії для молоді, пошук натхнення щодо творів для дітей та критична рефлексія над текстами, які виникають.

У заході беруть участь нагороджені та відзначені на наступних виданнях Театрального Мистецтва для Дітей та Молоді, його обрані учасники, а також фахівці, які займаються Театральною Творчістю для Дітей та Молоді. Для авторів, які починають свій шлях із написання театральних п’єс, це важливий момент рефлексії та переоцінки поточного мислення, а також активізація певної чутливості та ширшого погляду на мистецтво для молоді.

Першим місцем зустрічі став острів Едуарда на Занемишлі, а пізніше– Будинок Творчості та Відпочинку Університету ім. Адама Міцкевича в Обжицьку. У 2020 році через пандемію Covid-19 зустріч відбулася онлайн, а у 2022 році він був частиною Форуму сучасної драматургії для молодіжної аудиторії в Польщі.

Відкриті майстер-класи з драматургії

З 2021 року Центр Дитячої Творчості в Познані організовує відкриті майстер-класи з драматургії, на які можуть записатися всі бажаючі. Наразі було проведені два видання онлайн-семінарів та одие видання на живо. Спеціальним гостем майстер-класів у червні 2022 року став німецький драматург Карстен Брандау.

Сцена читана

З 2005 року вибрані тексти представлені у формі сценічних читань, зазвичай це презентація попереднього перегляду. Окрім аудиторії, у читаннях беруть участь автори та запрошені експерти.

У 2020-2022 роках проект реалізовувався як Сцена Читана онлайн, а матеріали були доступні на платформі PPV Центру дитячої творчості в Познані. Додатково п’єса “НЕбо і руКИ” підготовлена ​​у версії з перекладом на Польську Жестову Мову та аудіодескрипцією (на кшталт Сцени читаної онлайн “Сталевий вовк”).

Еду-акції

Еду-акції – це проект, який народився у 2019 році через необхідність розвитку освітньої діяльності навколо репертуарних пропозицій Центру Дитячої Творчості. Програма включала семінари та мистецькі заходи, що розумілися як творчі та виконавські зустрічі, семінари та публікації, що розвивали та розширювали перспективу сприйняття.

Матеріали, що супроводжують виступи, зібрано у вигляді Еду-пакетів. Вони доступні на веб-сайті Центру дитячої творчості в Познані.

У 2019-2021 роках за проект відповідала Сандра Левандовська.

Каталог nowesztuki.pl

У каталозі публікується інформації про проекти Центру, які пов’язані з сучасною драматургією для молодіжної аудиторії, а також контекстні тексти (розділи “Інтерв’ю” та “Ескіз”). Основною функцією каталогу є система пошуку товарів. Каталог був створений у 2006 році, натхненний дискусією та постулатами, які з’явилися під час Конгресу Польського Театру для Дітей та Молоді, який відбувався у Познані у 2005 році, як відповідь на потребу поширення інформації про нові п’єси для дітей та молоді.

Детальніше інформації про проект “Сучасна драматургія для дітей та молоді”: https://nowesztuki.pl/

Контакт:

Олександра Лозовська

alozowska@csdpoznan.pl

тел.: 791 571 521

Реалізацію проєкту у 2020-2022 роках співфінансував Міністр культури та національної спадщини за програмою “Культурна освіта”.

Flaga Ukrainy 2 bez tła

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!

Do poruszania się po elementach z listy autouzupełnienia koszystaj ze sztrzałek w dół i w górę, wybór zatwierdź enterem

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

partnerzy

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
MKiDN_kolor_(3).jpg