deklaracja dostępności

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (dalej: CSD) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.csdpoznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2019

Data aktualizacji strony internetowej: 19.12.2022

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:

 • w orientacji pionowej/poziomej, występują grafiki, które nie są responsywne
 • nie pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika_czkę
 • nie zastosowano atrybutu aria-expanded informującego czytnik ekranu czy dany element jest w aktualnym momencie zwinięty czy rozwinięty
 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i wprowadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • część nagłówków nie posiada linków do kolejnych podstron

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają napisów dla osób niesłyszacych

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-19
Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz audytu dostępności cyfrowej przeprowadzonego przez Fundację „Mili Ludzie”.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna:

 • Scena Wspólna to miejsce realizacji działań artystycznych CSD (które jest jej współgospodarzem) i jest to budynek parterowy
 • na parkingu znajduje się odpowiednio oznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • do Sceny prowadzi jedno główne wejście, drzwi są szerokie. Są one ciężkie i trudno otworzyć je samodzielnie osobie poruszającej się na wózku lub osobie z niepełnosprawnością wzroku
 • kasa biletowa znajduje się na wprost wejścia oraz przy wejściu do foyer - obie znajdują się na odpowiedniej wysokości do komunikacji z osobą na wózku
 • ciągi komunikacyjne są szerokie, nie znajdują się w nich żadne przeszkody (np. meble, stojaki)
 • Scena Wspólna posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
 • w toalecie Sceny Wspólnej znajduje się system przywoływania
 • osoby poruszające się na wózku mogą zająć dowolne miejsce na parterze widowni
 • we foyer znajdują się ławki, na których można usiąść, czekając na rozpoczęcie wydarzenia
 • brak kontrastowych oznaczeń na szklanych przestrzeniach (drzwi, ściany)
 • biura CSD znajdują się w CK ZAMEK (ul. Św. Marcin 80/82). Informacja o dostępności architektonicznej CK ZAMEK znajduje się na jego stronie: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

Dostępność komunikacyjno-informacyjna:

 • CSD zapewnia osobom g/Głuchym kontakt za pośrednictwem tłumaczki PJM - chęć skorzystania z tłumaczenia należy zgłosić mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub za pomocą SMS lub aplikacji WhatsApp: +48 884 936 747. Tłumaczka dyżuruje w środy (g. 17.00 - 18.00) i soboty (g. 11.00 - 12.00)
 • osoba obsługująca kasę w Scenie Wspólnej posługuje się płynnie PJM
 • część wydarzeń organizowanych przez CSD jest tłumaczona na PJM oraz przygotowywana jest do nich audiodeskrypcja
 • materiały video publikowane w mediach społecznościowych CSD zawierają napisy dla osób niesłyszących
 • grafiki i zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych CSD posiadają teksty alternatywne
 • bilety dla asystentów_tek osób z niepełnosprawnością na wszystkie wydarzenia CSD można zakupić w cenie 1 zł
 • w Scenie Wspólnej (Duża Scena) zainstalowana jest pętla indukcyjna
 • w Scenie Wspólnej nie ma uwidocznionego planu przestrzeni, jednak wszystkie przestrzenie są opisane (np. szatnia, kasa, toaleta, itd.)
 • w Scenie Wspólnej drzwi prowadzące na widownię, do toalet, do poszczególnych przestrzeni Sceny oznaczone są tabliczkami z alfabetem Braille'a
 • na stronie CSD nie ma tekstów ETR oraz nagrań video z informacją o działalności instytucji z tłumaczeniem na PJM - ich przygotowanie zaplanowane jest na rok 2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Marty Maksimowicz, koordynatorki ds. dostępności Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – mailowo: mmaksimowicz@csdpoznan.pl lub telefonicznie (także za pośrednictwem aplikacji WhatsApp): 884 936 747.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych.

Link do strony PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Flaga Ukrainy 2 bez tła

декларація доступності

Центр дитячої творчості в Познані (далі: ЦДТ) зобов’язується забезпечити доступність свого сайту відповідно до положень Закону від 4 квітня 2019 року про цифрову доступність веб-сайтів і мобільних додатків державних установ. Заява про доступність відноситься до веб-сайту www.csdpoznan.pl

Дата публікації сайту: 30.09.2019

Дата оновлення сайту: 19.12.2022

Цифрова доступність:

Веб-сайт частково відповідає Закону від 4 квітня 2019 року про цифрову доступність веб-сайтів і мобільних додатків державних установ через несумісність або виключення, названі нижче

Список невиконаних вимог:

 • в орієнтації книжковій/альбомній є графікі які не сумісні
 • не з’являються написи чи інструкції, коли вміст вимагає введення інформації через користувача
 • не використовується атрибуту aria-expanded, який повідомляє зчитувач з екрана, чи даний елемент наразі згорнутий чи розгорнутий
 • веб-сайт містить файли PDF, DOC, хоча їх використання було обмеженим до мінімуму і були докладені зусилля для введення текстів безпосередньо на веб-сайті

Винятки:

 • карти виключаються з обов'язку забезпечення доступності
 • фільми, які були опубліковані перед набранням чинності Закону про цифрову доступність, не мають субтитрів для людей з вадами слуху

Підготовка декларації про доступність

Дата складання декларації: 2023-03-28

Декларація цифрової доступності базується на самооцінці, яка проведена через Центр дитячої творчості в Познані та аудиту цифрової доступності, які проведений через Фундацію “Добрі люди”

Дата останнього перегляду декларації: 2023-03-28

Гарячі клавіші:

На веб-сайті можна використовувати стандартних гарячих клавішів браузера

Архітектурна доступність:

 • Спільна Сцена це місце проведення мистецьких заходів ЦДТ (який є його співорганізатором) і це одноповерхова будівля
 • На стоянці є відповідно позначене місце для людей з обмеженими можливостями
 • На Сцену веде один головний вхід, двері є широкі. Вони важкі, і їх тяжко відкрити самостійно людині в інвалідному візку або людині з вадами зору
 • каса продажу квитків розташована перед входом і біля входу в фойє - обидві знаходяться на потрібній висоті для комуніка́ції з людиною в інвалідному візку
 • комунікаційні шляхи широкі, в них немає перешкод (наприклад, меблів, стелажів)
 • Спільна Сцена має туалет, пристосований до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями
 • в туалеті відсутня система виклику - її встановлення планується на січень 2023 року
 • людини в інвалідному візку можуть зайняти будь-яке місце на першому поверсі аудиторії
 • у фойє є лавочки, де можна посидіти в очікуванні початку заходу
 • відсутність контрастного позначення на скляних просторах (двері, стіни)
 • Офіси ЦДТ знаходяться в ЦК ЗАМЕК (ul. Św. Marcin 80/82). Інформацію про архітектурну доступність ЦК ЗАМЕК можна знайти на його сайті: https://ckzamek.pl/deklaracja-dostepnosci/

Комунікаційна та інформаційна доступність:

 • ЦДТ запевняє г/Глухим людям контакт через перекладача польської жестової мови- бажання скористатися з перекладу потрібно надіслати електронною поштою: mmaksimowicz@csdpoznan.pl або через SMS або WhatsApp: +48 884 936 747
 • особа, яка обслуговує касу в Спільної Сцені вільно володіє Польською Жестовою Мовою
 • частина подій організованих через ЦДТ перекладається на Польською Жестовою Мовою і для них підготовлено аудіодескрипцію
 • матеріали відео, які опубліковані в соціальних мережах ЦДТ містять написи для глухих
 • графіки та фотографії, опубліковані в соціальних мережах ЦДТ, мають альтернативні тексти
 • квитки для асистентів людей з обмеженими можливостями на всі заходи ЦДТ можна придбати за 1 злотий
 • в Спільної Сцені індукційна петля відсутня - її встановлення заплановане на 2023 рік
 • в Спільної Сцені немає видимого плану простору, але всі приміщення описані (наприклад: гардероб, каса, туалет тощо)
 • в Спільної Сцені немає табличок Брайля – їх встановлення заплановано на січень 2023 року
 • на сайті ЦДТ відсутні тексти ЄТР (тексти, які легко читати та розуміти людям з вадами розумового розвитку) та відеозаписи з інформацією про діяльність закладу з перекладом на ПЖМ – їх підготовка запланована на 2024 рік.

Зворотні зв'язки та контактні дані

На цьому веб-сайті виникли проблеми, які є результатом невідповідності вимогам цифрової доступності?

Повідомте про це Марту Максимович, координатора з питань доступності Центра дитячої творчості в Познані- електронною поштою: mmaksimowicz@csdpoznan.pl або по телефону (також через WhatsApp): 884 936 747

У заявці вкажіть:

 • твоє ім'я та прізвище
 • контактні дані (наприклад номер телефону, адреса електронної пошти)
 • точну адресу веб-сайту, де елемент або вміст недоступні
 • опис того, в чому проблема і як вам було б зручніше її вирішити

Таким же чином ви можете подавати заявки на доступ до недоступної інформації та подавати вимоги на забезпечення доступності.

Обробка запитів і скарг щодо доступності

Ми відповімо на вашу заявку якнайшвидше, не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту її отримання.

Якщо цей термін буде для нас занадто коротким, ми повідомимо вас про це.

У цьому повідомленні ми надамо новий термін, до якого ми виправимо помилки, про які ви повідомляєте, або підготуємо інформацію іншим способом. Цей новий термін не буде довшим ніж 2 місяці.

Якщо ми не зможемо забезпечити цифрової доступності до веб-сайту або вмісту, з вашої заявки, ми запропонуємо вам альтернативний доступ до них.

Якщо наші дії вас не влаштовують, ви можете подати скаргу до Голови Державного Фонду Реабілітації Інвалідів.

Посилання на сайт PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/

Якщо у вас ще будуть уваги щодо нашої діяльності пов’язаної з цифровою доступністю, ви можете повідомити про них Речника Громадянських Прав

Посилання на сайт Речника Громадянських Прав: https://bip.brpo.gov.pl/

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!

Do poruszania się po elementach z listy autouzupełnienia koszystaj ze sztrzałek w dół i w górę, wybór zatwierdź enterem

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

partnerzy

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
MKiDN_kolor_(3).jpg