Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży / Нове п’єси для дітей та молоді

Nowe Sztuki, fot. Michalina Smentek

„Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” to seria wydawnicza, której celem jest prezentowanie utworów dramatycznych rodzimych i zagranicznych autorów i autorek. Teksty polskie pochodzą przede wszystkim z Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.

Pomysł publikowania serii wydawniczej ze sztukami teatralnymi dla młodej widowni narodził się w 1992 roku, tuż po rozstrzygnięciu trzeciej edycji Konkursu. Jest to jedyne polskie wydawnictwo stale drukujące współczesne dramaty dla dzieci i młodzieży. W roku kalendarzowym ukazuje się jeden lub dwa numery.

Informacje o sztukach można znaleźć w katalogu internetowym: www.nowesztuki.pl

Redaktorem od 1. do 49. numeru w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” był Zbigniew Rudziński.

Opiekę merytoryczną nad serią „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” od 50. numeru („Trójka na głowie. Antologia sztuk niemieckojęzycznych dla młodej widowni”) sprawuje Joanna Żygowska.

Lista dostępnych numerów oraz informacje dotyczące zamówień (w tym formularz zamówień) znajdują się na stronie: https://nowesztuki.pl/wydawnictwo/

Kontakt:
Aleksandra Łozowska
alozowska@csdpoznan.pl
tel.: 791 571 521

“Нові п’єси для дітей та молоді” - видавнича серія, метою якої є представлення драматичних творів вітчизняних та зарубіжних авторів. Польські тексти походять переважно з Конкурсу Театрального Мистецтва для Дітей та Молоді.

Ідея видання серії театральних п’єс для молодої аудиторії народилася в 1992 році, одразу після підсумків третього видання Конкурсу. Це єдине польське видавництво, яке постійно видає сучасні драми для дітей та молоді. За календарний рік виходить один-два номери.

Інформацію про п’єси можна знайти в онлайн-каталозі: www.nowesztuki.pl

Редактором номерів з 1 по 49 серії “Нове мистецтво для дітей та молоді” був Збігнєв Рудзінський.

Йоанна Жиговська відповідає за змістовний нагляд за серією “Нові п’єси для Дітей та Молоді” з 50-го номеру (“Троє на голові. Антологія німецькомовних п’єс для юнацької аудиторії”).

Перелік доступних номерів та інформації про замовлення (включно з бланком замовлення) можна знайти за адресою: https://nowesztuki.pl/wydawnictwo/

Контакт:

Олександра Лозовська

alozowska@csdpoznan.pl

тел.: 791 571 521

Flaga Ukrainy 2 bez tła

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!

Do poruszania się po elementach z listy autouzupełnienia koszystaj ze sztrzałek w dół i w górę, wybór zatwierdź enterem

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

partnerzy

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
MKiDN_kolor_(3).jpg