Muzyczny Katalog Multimedialny

Katalog powstaje w celu udostępnienia wykonawcom i animatorom sztuki materiałów muzycznych będących w dyspozycji Centrum Sztuki Dziecka. Utwory prezentowane są w formie materiałów nutowych, materiałów wideo oraz plików dźwiękowych. Większość z tych utworów powstało na zamówienie Centrum Sztuki Dziecka do projektu Muzyka i zabawa - koncerty muzyki współczesnej dla dzieci (utwory z udziałem publiczności), część z nich pochodzi z konkursów kompozytorskich (otwartych i zamkniętych), zorganizowanych przez Centrum. Materiały nutowe wydane zostały przez Centrum Sztuki Dziecka i Wydawnictwo Muzyczne Brevis.

Wszystkie materiały w katalogu udostępniane będą nieodpłatnie.

www.csdmuzykadladzieci.pl