Konkurs kompozytorski

IDEA

Konkursy kompozytorskie są organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w związku z cyklem koncertów muzyki współczesnej dla dzieci „Muzyka i zabawa”. Forma tych koncertów wymaga aktywnego uczestnictwa dzieci w przebiegu muzycznych zdarzeń, dlatego przedmiotem tych konkursów są utwory muzyczne połączone z formą zabawy, w której dzieci mają możliwość współudziału w wykonaniu utworów poprzez swoją twórczą aktywność (ruchową, dźwiękową, muzyczną, plastyczną lub inną).

Link do worda

PROGRAM

Nabór do kolejnej edycji Konkursu Kompozytorskiego zostanie ogłoszony na stronie internetowej Centrum Sztuki Dziecka.