Biennale Sztuki dla Dziecka


Żyjemy w epoce pogoni za nowością. Nasze dzieci domagają się najnowszego modelu komórki, która przysporzy jeszcze więcej nowych przyjaciół, nowych trampek, dzięki którym biega się jeszcze szybciej, nowej gry komputerowej, która położy trupem jeszcze więcej wampirów... Tymczasem Biennale to zaproszenie do spędzania czasu z dziećmi aktywnie, twórczo i kolektywnie, w rodzinie bądź grupie rówieśników.

Biennale Sztuki dla Dziecka to wyselekcjonowane wydarzenia, wybór najciekawszych zjawisk w sztuce dla najmłodszych odbiorców, ale również warsztaty, tworzenie, poznawanie granic własnej kultury i przekraczanie ich. Biennale Sztuki dla Dziecka to teatr i muzyka, literatura i film, opowieści i malarstwo. To impreza integrująca wszystkie dziedziny sztuki. Przedsięwzięcie to, przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, służy także artystom, animatorom i nauczycielom, naukowcom i krytykom, tworząc unikalną na skalę światową platformę prezentacji sztuki oraz dyskusji o twórczości dla najmłodszych.

Ważnym kryterium obok ważnej problematyki prezentowanych wydarzeń jest atrakcyjność. Pochylając się nad aktualnymi zagadnieniami w sztuce dla najmłodszych, organizatorzy nie zapominają o tradycyjnej sentencji Cycerona: docere, movere, delectare, która nakazuje tym, którzy mówią, a więc i artystom, uczyć, wzruszać i zachwycać.

To z powodu Biennale Sztuki dla Dziecka powstało Centrum, jako instytucja mająca organizować ten nietypowy festiwal oraz „zagospodarować” artystyczne i edukacyjne przestrzenie, które otwierał. Osiemnaście dotychczasowych edycji to mnóstwo wydarzeń, grubo ponad sto tysięcy uczestników oraz ważne miejsce rozmowy o sztuce dla dzieci. Festiwal ciągle się przekształca: z początku nastawiony na prezentację, dzisiaj jest chyba bardziej twórczy, stara się nie tylko ukazywać zdarzenia artystyczne, ale i kreować elementy współczesnej kultury. Takie podejście dobrze ilustruje hasło jednego z Biennale: Kreacja, inspiracja, poznanie.

Jerzy Moszkowicz

Dyrektor CSD


Zapraszamy na stronę poświęconą Biennale Sztuki dla Dziecka TUTAJ