Ruszają zapisy na 24. Wielką Przygodę z Filmem!

Czekamy na zgłoszenia udziału w kolejnej edycji warsztatów filmowych.

Projekt edukacyjno-artystyczny Wielka Przygoda z Filmem adresowany jest do klas, kół lub grup filmowych i teatralnych, uczniów gimnazjów i szkół średnich, zainteresowanych realizacją własnej etiudy filmowej o charakterze fabularnym lub dokumentalnych. Uczestnicy projektu, pod opieką artystyczną znanych polskich reżyserów, realizują krótkie, kilkunastominutowe filmy.

Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza, poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują uczniów do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnej produkcji filmowej i telewizyjnej.

Zajęcia umożliwiają grupie najzdolniejszej młodzieży poznanie podstaw warsztatu, techniki i technologii realizacji filmu, pozwalając im na samodzielne kontynuowanie swoich zainteresowań indywidualnie lub w amatorskich klubach filmowych.

Dotychczas warsztaty prowadzili m. in.: Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Stanisław Jędryka, Krystyna Krupska-Wysocka, Stanisław Lenartowicz, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Mariusz Palej, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki, Maciek Sterło-Orlicki.

Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych jest płatne – 10 zł od osoby za uczestnictwo w 10 spotkaniach projektu.

Do uczestnictwa w projekcie zaprosimy 1 - 2 grupy filmowe, które wyłonimy na podstawie oceny – „pakietu zgłoszeniowego”, zawierającego dane grupy (ilość osób, wiek, szkoła, krótkie cv opiekuna pedagogicznego, dane adresowe i kontaktowe) oraz krótka informację nt. dlaczego chcemy brać udział w warsztatach filmowych oraz krótkiego opisu pomysłu na film.

Decyzja o zaproszeniu do udziału w warsztatach zapadnie po spotkaniu – rozmowie koordynatora projektu z uczestnikami i opiekunem.

Oprócz zdjęć i zajęć montażowych, spotkania warsztatowe odbędą się na terenie szkoły, według następującego harmonogramu:

- grudzień, styczeń – spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne (2 godziny),

- styczeń, luty, marzec, kwiecień – etap scenariuszowy (napisanie scenariusza i scenopisu), przeprowadzenie castingu i próby aktorskie, omówienie przygotowania planu zdjęciowego (3 warsztaty z opiekunem artystycznym, po 4-6 godzin oraz 1 spotkanie z operatorem kamery – warsztat operatorsko realizacyjny – 2 godziny),

- marzec, kwiecień, maj, wrzesień – etap zdjęciowy – 3 dniowy plan- godzin - realizowany 2 kamerowo (możliwość operowania 2 kamerą przez uczestników) z reżyserem i profesjonalnym operatorem po 5-8 godzin,

- wrzesień, październik, listopad – etap montażowy (montaż i udźwiękowienie filmu) z opiekunem artystycznym i montażystą, 1 warsztat).

grudzień – zakończenie projektu uroczystym pokazem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Etiudy mogą wziąć udział w amatorskich konkursach filmowych w kraju i zagranicą. 

Warunki naboru grup warsztatowych:

- w projekcie mogą uczestniczyć grupy ze szkół podstawowych (7 klasa), gimnazjów i szkół średnich miasta Poznania i jego najbliższych okolic,

- w imieniu zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, deklarację zgłaszają opiekunowie z ramienia szkoły, instytucji itp.,

- zgłoszenie powinno być podpisane przez opiekuna oraz zawierać niezbędne dane kontaktowe (nazwa i adres szkoły/instytucji, nazwisko opiekuna pedagogicznego, nr tel., e-mail),

- deklaracja powinno zostać nadesłana lub dostarczona na adres Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu do 30 listopada, o zakwalifikowaniu powiadomimy na początku grudnia,

- zgłoszenie traktujemy jako wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie,

- opiekunowie z ramienia szkoły/instytucji sprawują opiekę nad uczestnikami podczas warsztatów, nadzorują i koordynują zadania wyznaczone przez opiekuna artystycznego oraz przyjmują odpowiedzialność materialną w przypadku wypożyczenia sprzętu i kamer wideo z Centrum,

Cykl warsztatów filmowych jest realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian ilości grup uczestniczących w projekcie. Ostateczna decyzja o uczestnictwie grupy zapadnie po spotkaniu koordynatora projektu z uczniami i opiekunem pedagogicznym na początku grudnia br. 

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela koordynator projektu:

Marian Suchaneckitel. 061 64 64 486, 503 108 159, msuchanecki@alekino.com, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, ul. św. Marcin 80/82, III piętro, p.330

Wybrane filmy z poprzednich edycji warsztatów można zobaczyć w TUTAJ.