Ogłaszamy nabór projektów na Festiwal Sztuka Szuka Malucha

Juz dziś rusza otwarty nabór projektów artystycznych i edukacyjnych na tegoroczną edycję festiwalu dla najnajów.

Art Fraction Foundation i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki dla Najnajmłodszych SZTUKA SZUKA MALUCHA, ogłaszają otwarty nabór projektów artystycznych i edukacyjnych, które wzbogacą program festiwalu, zaplanowanego pomiędzy 4 a 9 lipca 2017 roku, na Scenie Wspólnej w Poznaniu. 

Czego oczekujemy:

• nowych zjawisk podejmujących artystyczny dialog z dzieckiem i/lub bliskimi mu dorosłymi zaprojektowanych dla precyzyjnie określonej grupy wiekowej w przedziale od 0 do 5 lat

• działań interaktywnych z obszaru sztuk performatywnych, muzyki, wizualnych, nowych technologii

• odwagi i otwartości na twórcze spotkanie z dzieckiem i wprowadzenia go w świat sztuki

• projektów traktujących dziecko jako partnera w budowaniu twórczego dialogu 

Co gwarantujemy:

• przestrzeń do realizacji wydarzenia dostosowanego do jego potrzeb (do wyboru: przestrzenie zamknięte – małe i większe / plener / foyer) 

• organizację widowni / uczestników wydarzenia

• materiały niezbędne do realizacji wydarzenia (stawki ustalane indywidualnie)

• honorarium (stawki ustalane indywidualnie z realizatorami danych wydarzeń – dla realizatorów spoza Poznania stawki będą uwzględniać zwrot kosztów podróży i nocleg) 

Zapraszamy artystów, twórców i animatorów do przesyłania swoich propozycji do 1 marca 2017 roku na adres: info@sztukaszukamalucha.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

• tytuł, nazwę działania,

• opis wydarzenia (maks. 3000 znaków),

• informację o uczestnikach: wiek, liczba

• czas trwania

• rider techniczny, spis potrzebnych materiałów (rodzaj i ilość),

• kosztorys jednego wydarzenia,

• dokumentację foto, video lub projekt w formie graficznej i opisowej,

• biogramy z osiągnięciami artystycznymi i/lub dokonaniami edukacyjnymi osób zaangażowanych w realizację projektu

• dla chętnych: portfolio 

• Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi twórcami do 31 marca 2017.