Obserwatorium Sztuki dla Dziecka - przyjmujemy już zgłoszenia!

Zaproszeamy Obserwatorów do udziału w wydarzeniach 21. Biennale.

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka od czterech edycji towarzyszy festiwalowi Biennale Sztuki dla Dziecka, tworząc przestrzeń do spotkania i rozmowy dla osób zainteresowanych tym obszarem kultury. Do udziału w Obserwatorium (29.05-4.06.2017) zapraszamy studentów, doktorantów, doktorów, animatorów, artystów i inne osoby zainteresowane dyskusją na temat śmiechu w sztuce dla dzieci.
Każdego dnia Biennale odbędą się spotkania dyskusyjne Obserwatorium moderowane przez Annę Marię Czernow i Beatę Jewiarz. Obserwatorzy będą mogli także uczestniczyć w spotkaniach z wybranymi artystami, którzy zaprezentują swoje prace na festiwalu.
Zadaniem Obserwatorów będzie napisanie krótkich esejów problemowych oraz przeprowadzenie i zredagowanie wywiadów z artystami i uczestnikami Biennale. Wybrane teksty, zostaną opublikowane w książce-katalogu Biennale i na stronie internetowej.

Kogo szukamy?

    - młodych badaczy (studentów, doktorantów, doktorów),
    - osób zainteresowanych pisaniem o sztuce dla dzieci: młodych dziennikarzy, młodych twórców,
    - animatorów różnych dziedzin sztuki, którzy chcą rozmawiać o wydarzeniach Biennale,
    - osób z doświadczeniem oraz tych, które tematem interesują sięod niedawna.

Czego oczekujemy?

    - zaangażowania,
    - dyspozycyjności w terminie 29.05-4.06.2017,
    - aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach festiwalu i spotkaniach Obserwatorium,
    - otwartości na wszystkie dziedziny sztuki, pomysłowości i chęci dyskutowania o zagadnieniach związanych ze sztuką dla dzieci,
    - napisania krótkich esejów problematyzujących wydarzenia Biennale Sztuki dla Dziecka i/lub przeprowadzenia wywiadów z twórcami i uczestnikami festiwalu.

Co zapewniamy?

    - konsultacje z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie sztuki dla dzieci,
    - ciekawą dyskusję w młodym, aktywnym, inspirującym zespole,
    - honorarium za teksty zakwalifikowane do publikacji,
    - promocję publikacji z tekstami powstałymi w ramach Obserwatorium.

Obszary tematyczne, proponowane zagadnienia:

   - śmiech w sztuce dla dzieci – znaczenie, funkcje, pochodzenie,
   - strategie budowania komizmu w tekstach kultury kierowanych do dzieci,
   - śmiech jako (niezbędny?) element dziecięcego świata,
   - różnice i podobieństwa w śmiechu dzieci i dorosłych,
   - śmiech a praktyki związane z kulturą dziecięcą (np. zabawy, piosenki, rymowanki),
   - śmiech a muzyka dla dzieci,
   - humor w sztukach plastycznych dla dzieci,
   - teatr jako przestrzeń śmiechu (m.in. tradycja dell’arte, pantomima, komedia),
   - widz jako uczestnik i współtwórca sytuacji komicznej,
   - kabaret, stand-up dla dzieci.

Informacje organizacyjne

Ilość miejsc jest ograniczona. Wyboru uczestników dokonamy na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia i ankiety. Zgłoszenia można przysyłać do 20 kwietnia 2017 roku na adres koordynatorki projektu. O zakwalifikowaniu uczestników poinformujemy do 25 kwietnia 2017 roku.Osobom spoza Poznania zapewniamy nocleg w hostelu i zwrot kosztów podróży. Opłata akredytacyjna umożliwiająca udział w wybranych dla obserwatorów wydarzeniach Biennale Sztuki dla Dziecka wynosi 20 zł.

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka projektu:

Joanna Żygowska jzygowska@csdpoznan.pl, tel. 603 347 178.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obserwatorium!

          MODERATORKI OBSERWATORIUM

  • Anna Maria Czernow - badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, krytyczka literacka, autorka wielu artykułów poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach branżowych, stypendystka Internationale Jugendbibliothek w Monachium. Od 2015 roku prezeska Polskiej Sekcji IBBY. Jej zainteresowania naukowe to między innymi: teoria literatury dla młodego odbiorcy, klasyka anglosaskiej i skandynawskiej literatury dla dzieci oraz fantastyka XIX, XX i XXI w. Przygotowuje pracę doktorską zatytułowaną „Strategie karnawalizacji w prozie fantastycznej lat 1865-1950 kierowanej do młodych odbiorców” na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Beata Jewiarz - absolwentka PWST we Wrocławiu; dziennikarka radiowa (Polskie Radio RDC), aktorka, performerka, autorka akcji społecznych, edukacyjnych i artystycznych („Be Haiku”, „Miasto: emocje”). W Polskim Radiu RDC zajmuje się kulturą młodych, edukacją („Niedzielny Poranek“), psychologią, teatrem i projektowaniem graficznym („Mnie się to podoba”). W Muzeum Etnograficznym w Warszawie realizuje od 2016 roku cykl edukacyjny „Podróże w Kulturze”. Kuratorka paneli Kultury Młodych na Kongresie Kultury 2016. Członkini jury w konkursie na scenariusz filmu fabularnego dla dzieci (PISF, ZAiKS). Laureatka nagrody IBBY w konkursie Książka Roku 2016 za upowszechnianie czytelnictwa. Wielbicielka poezji haiku i tradycyjnej kultury japońskiej.

          KOORDYNATORKA OBSERWATORIUM

  • Joanna Żygowska - polonistka, teatrolożka, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia o teatrze dla dzieci i młodzieży. Absolwentka studiów podyplomowych Literatura i Książka dla Dzieci i Młodzieży wobec Wyzwań Współczesności na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako pedagożka teatralna w Teatrze Fredry w Gnieźnie, członkini Polskiej Sekcji IBBY. Koordynatorka i współautorka projektów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży, autorka kilku tekstów związanych z twórczością dla młodych odbiorców. Uczestniczka Obserwatorium Sztuki dla Dziecka w latach 2013 i 2015. Entuzjastka sztuki dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim literatury i teatru.

KARTA ZGŁOSZENIA I ANKIETA