Młodzi twórcy Animatora z sukcesem w Pilznie!

Duma i radość rozpierają nas zawsze, kiedy przychodzi taka wiadomość :)

Wszystkie filmy zrealizowane na tegorocznych warsztatach Animator Jutra zakwalifikowały się do konkursu na ANIMANIE Festival, który odbywał się w dniach 15 - 18 listopada w Pilznie. Nagrodę otrzymał film Mietkowe interwencje ewolucji tolerancji ekologicznego kaktusa. Film powstał na warsztacie zatytułowanym Przemiany, który prowadziła Daria Kopiec we współpracy z Daną Danylową. Cieszymy się, że wszystkie filmy zakwalifikowały się do konkursu i serdecznie gratulujemy autorom nagrodzonego filmu!